Επιστημονική Υποστήριξη

Ένας από τους βασικούς στόχους του εργαστηρίου Εδαφολογίας είναι οι Εφαρμογές Νέων Τεχνολογιών στη Γεωργία και η σύγκλιση της έρευνας με τον αγροτικό παραγωγικό τομέα.

Για να πετύχει το συγκεκριμένο στόχο το εργαστήριο διοργανώνει ημερίδες και συνέδρια με στόχευση στη μεταφορά πληροφοριών και γνώσεων στον Έλληνα Αγρότη.

Μερικά από τα θεματικά στα οποία κινούνται οι ημερίδες και τα συνέδρια μας είναι τα ακόλουθα: