Εργαστήριο Εδαφολογίας - Εφαρμογές Νέων Τεχνολογιών στη Γεωργία

  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • RSSFacebookTwitter

Ανάλυση Εδάφους

Το εργαστήριο εδαφολογίας εφαρμόζει τις πιο σύγχρονες τεχνικές ανάλυσης σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα αναλύσεων SSSA, APHA, EPA και ISO.

Το εργαστήριο με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό που διαθέτει είναι σε θέση να παρέχει ένα μεγάλο εύρο αναλύσεων εδάφους.

Διαδικασία δειγματοληψίας εδάφους (pdf)

Ετικέτες δειγματοληψίας (pdf)

S1 pH KCl --
S2 pH H2O --
S3 ΕΙΔΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ στους 25oC μS/cm
S4 ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΑ ΑΛΑΤΑ ppm
S5 ΟΛΙΚΟ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ (CaCO3) %
S6 ΕΝΕΡΓΟ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ (CaCO3) %
S7 ΑΜΜΟΣ (2-50 μm) %
S8 ΙΛΥΣ (50-2 μm) %
S9 ΑΡΓΙΛΟΣ (<0,02 μm) %
S10 ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΚΗ ΚΛΑΣΗ %
S11 ΑΜΜΟΣ ΠΟΛΥ ΧΟΝΔΡΗ %
S12 ΑΜΜΟΣ ΧΟΝΔΡΗ %
S13 ΑΜΜΟΣ ΜΕΤΡΙΑ %
S14 ΑΜΜΟΣ ΛΕΠΤΗ %
S15 ΑΜΜΟΣ ΠΟΛΥ ΛΕΠΤΗ %
S16 ΑΡΓΙΛΟΣ ΧΟΝΔΡΗ (0,2-0,02 μm) %
S17 ΑΡΓΙΛΟΣ ΠΟΛΥ ΛΕΠΤΗ (<0,02 μm) %
S18 ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΟΥΣΙΑ %
S19 ΟΛΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ %
S20 (Ν) ΑΖΩΤΟ ΝΙΤΡΙΚΟ - ΝO3- ppm
S21 (Ν) ΑΖΩΤΟ ΑΜΜΩΝΙΑΚΟ - ΝH4+ ppm
S22 (Ν) ΑΖΩΤΟ ΟΛΙΚΟ ppm
S23 (Ρ) ΦΩΣΦΟΡΟΣ αφομοιώσιμος (OLSEN) ppm
S24 (Κ) ΚΑΛΙΟ ανταλλάξιμο ppm
S25 (Ca) ΑΣΒΕΣΤΙΟ ανταλλάξιμο ppm
S26 (Mg) ΜΑΓΝΗΣΙΟ ανταλλάξιμο ppm
S27 (Na) ΝΑΤΡΙΟ ανταλλάξιμο ppm
S28 (Fe) ΣΙΔΗΡΟΣ ανταλλάξιμος (DTPA) ppm
S29 (Cu) ΧΑΛΚΟΣ ανταλλάξιμος (DTPA) ppm
S30 (Mn) ΜΑΓΓΑΝΙΟ ανταλλάξιμο (DTPA) ppm
S31 (Zn) ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ ανταλλάξιμος (DTPA) ppm
S32 (B) ΒΟΡΙΟ διαθέσιμο (ζέον ύδωρ) ppm
S33 (As) ΑΡΣΕΝΙΚΟολικό (Aqua Regia) ppm
S34 (Pb) ΜΟΛΥΒΔΟΣολικός (Aqua Regia) ppm
S35 (Cd) ΚΑΔΜΙΟ ολικό (Aqua Regia) ppm
S36 (Ni) ΝΙΚΕΛΙΟολικό (Aqua Regia) ppm
S37 (Cr) ΧΡΩΜΙΟολικό (Aqua Regia) ppm
S38 (Cr+6) ΧΡΩΜΙΟ EΞΑΣΘΕΝΕΣ ppm

ΠΑΚΕΤΑ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

E1 Προεργασία Δείγματος, pH, Ηλεκτρική Αγωγιμότητα, Υδατοδιαλυτά Άλατα, Ολικό Ασβέστιο, Ανταλλάξιμο Κάλιο, Ανταλλάξιμο Ασβέστιο, Ανταλλάξιμο Νάτριο.
E2 Προεργασία Δείγματος, pH, Ηλεκτρική Αγωγιμότητα, Υδατοδιαλυτά Άλατα, Ολικό Ασβέστιο, Ανταλλάξιμο Κάλιο, Ανταλλάξιμο Ασβέστιο, Ανταλλάξιμο Νάτριο, Μηχανική Ανάλυση, Οργανική Ουσία, Ολικός Άνθρακας.
E3 Προεργασία Δείγματος, pH, Ηλεκτρική Αγωγιμότητα, Υδατοδιαλυτά Άλατα, Ολικό Ασβέστιο, Ανταλλάξιμο Κάλιο, Ανταλλάξιμο Ασβέστιο, Ανταλλάξιμο Νάτριο, Μηχανική Ανάλυση, Οργανική Ουσία, Ολικός Άνθρακας, Ανταλλάξιμο Μαγνήσιο, Διαθέσιμος Φώσφορος.
E4 Προεργασία Δείγματος, pH, Ηλεκτρική Αγωγιμότητα, Υδατοδιαλυτά Άλατα, Ολικό Ασβέστιο, Ανταλλάξιμο Κάλιο, Ανταλλάξιμο Ασβέστιο, Ανταλλάξιμο Νάτριο, Μηχανική Ανάλυση, Οργανική Ουσία, Ολικός Άνθρακας, Ανταλλάξιμο Μαγνήσιο, Διαθέσιμος Φώσφορος, Νιτρικά - Αμμωνιακά Ιόντα, Ποσοστό % Ολικού Αζώτου.
E5 Προεργασία Δείγματος, pH, Ηλεκτρική Αγωγιμότητα, Υδατοδιαλυτά Άλατα, Ολικό Ασβέστιο, Ανταλλάξιμο Κάλιο, Ανταλλάξιμο Ασβέστιο, Ανταλλάξιμο Νάτριο, Μηχανική Ανάλυση, Οργανική Ουσία, Ολικός Άνθρακας, Ανταλλάξιμο Μαγνήσιο, Διαθέσιμος Φώσφορος, Νιτρικά - Αμμωνιακά Ιόντα, Ποσοστό % Ολικού Αζώτου, Σίδηρος, Χαλκός, Ψευδάργυρος, Μαγγάνιο.
E6 Προεργασία Δείγματος, pH, Ηλεκτρική Αγωγιμότητα, Υδατοδιαλυτά Άλατα, Ολικό Ασβέστιο, Ανταλλάξιμο Κάλιο, Ανταλλάξιμο Ασβέστιο, Ανταλλάξιμο Νάτριο, Μηχανική Ανάλυση, Οργανική Ουσία, Ολικός Άνθρακας, Ανταλλάξιμο Μαγνήσιο, Διαθέσιμος Φώσφορος, Νιτρικά - Αμμωνιακά Ιόντα, Ποσοστό % Ολικού Αζώτου, Σίδηρος, Χαλκός, Ψευδάργυρος, Μαγγάνιο, Βόριο, Αναλυτική Πρόταση Λίπανσης - Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων Εδαφοανάλυσης.

Επισκεφθείτε μας

Τ.Ε.Ι Δυτικής Ελλάδας

Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής 

Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων

Εργαστήριo Εδαφολογίας 

Θεοδωροπούλου Τέρμα, T.K. 27200, Campus Αμαλιάδα.

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

Ο εκσυγχρονισμός των Ελλήνων αγροτών είναι καθαρά θέμα ενημέρωσης. Περισσότερα...

Συνδεθείτε μαζί μας

Παρακολουθείστε τη δραστηριότητά μας μέσα από τις ακόλουθες πηγές:

Facebook

Επί τω έργω

επί τω έργω 1 επί τω έργω 2 επί τω έργω 3 επί τω έργω 4
You are here: Home ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Ανάλυση Εδάφους