Εργαστήριο Εδαφολογίας - Εφαρμογές Νέων Τεχνολογιών στη Γεωργία

  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • RSSFacebookTwitter

Μικροβιολογική Ανίχνευση

Νωπά ή αποξηραμένα φρούτα και φρέσκα λαχανικά, συχνά αρδεύονται με υπόγεια ή επιφανειακά νερά. Η ποιότητα του αρδευτικού νερού ως προς τη μικροβιακή του κατάσταση, είναι ιδιαίτερα σημαντική και μπορεί να επηρεάζεται από πολλούς, συχνά πολύπλοκα, αλληλεπιδρώντες παράγοντες που σχετίζονται με καιρικά φαινόμενα, χαρακτηριστικά των υδροφόρων οριζόντων, γεωργικές δραστηριότητες και με την ανθρώπινη δραστηριότητα κοντά στις αστικές και ημιαστικές περιοχές.

Το εργαστήριο Εδαφολογίας και Αρδεύσεων, διαθέτει κατάλληλη μέθοδο ανίχνευσης μικροβίων στο νερό άρδευσης το οποίο σε πάρα πολλές περιπτώσεις μπορεί να είναι πηγή παθογόνων μικροοργανισμών, με αποτέλεσμα τη μόλυνση των αγροτικών προϊόντων. Συγκεκριμένα, ο χρήστης του εργαστηρίου μπορεί να αιτηθεί για μικροβιακό έλεγχο προκειμένου να γίνει γνωμάτευση καταλληλότητας του αρδευτικού νερού για άρδευση με βάση την περιεκτικότητα των πιο κάτω ομάδων μικροβίων:

  • Enterococcus
  • Escherichia coli
  • Total coliforms (Ολικά Κωλοβακτηριοειδή)
  • Ολικός αριθµός κοινών αεροβίων µικροβίων(O.M.X) 37oC
  • Ολικός αριθµός κοινών αεροβίων µικροβίων(O.M.X) 22oC

Η δειγματοληψία του νερού θα πρέπει να γίνεται σε ειδικά αποστειρωμένα πλαστικά δοχεία τα οποία διατηρούνται σε ψύξη (6-8 oC) και θα πρέπει να παραλαμβάνονται από το εργαστήριο εντός της ίδιας ημέρας.

Επισκεφθείτε μας

Τ.Ε.Ι Δυτικής Ελλάδας

Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής 

Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων

Εργαστήριo Εδαφολογίας 

Θεοδωροπούλου Τέρμα, T.K. 27200, Campus Αμαλιάδα.

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

Ο εκσυγχρονισμός των Ελλήνων αγροτών είναι καθαρά θέμα ενημέρωσης. Περισσότερα...

Συνδεθείτε μαζί μας

Παρακολουθείστε τη δραστηριότητά μας μέσα από τις ακόλουθες πηγές:

Facebook

Επί τω έργω

επί τω έργω 1 επί τω έργω 2 επί τω έργω 3 επί τω έργω 4
You are here: Home ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Μικροβιολογική Ανίχνευση