Εργαστήριο Εδαφολογίας - Εφαρμογές Νέων Τεχνολογιών στη Γεωργία

  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • RSSFacebookTwitter

Ανίχνευση Βαρέων Μετάλλων

Τα εδάφη μπορεί να μολυνθούν από τη συσσώρευση βαρέων μετάλλων λόγω κυρίως εκπομπών από βιομηχανικές  περιοχές,  εναπόθεσης αποβλήτων, προσθήκης λιπασμάτων, ζωικής κόπρου και ιλύος βιολογικών καθαρισμών, χρήσης παρασιτοκτόνων, άρδευσης με λύματα, χρήση υπολειμμάτων καύσης του άνθρακα και ατμοσφαιρικές εναποθέσεις. Τα εδάφη αποτελούν  το μεγαλύτερο δέκτη βαρέων μετάλλων που ελευθερώνονται στο περιβάλλον από ανθρωπογενείς δραστηριότητες και σε αντίθεση με τις οργανικές ενώσεις που οξειδώνονται σε οξείδιο του άνθρακα με μικροβιακή δράση, τα περισσότερα βαρέα μέταλλα δεν υφίστανται μικροβιακή ή χημική αποικοδόμηση. Το Εργαστήριο, προκειμένου να προβαίνει στον ποιοτικό έλεγχο τόσο των εδαφών και της φυτικής παραγωγής, όσο και του νερού άρδευσης, όσον αφορά την παρουσία βαρέων μετάλλων, χρησιμοποιεί σύγχρονες τεχνικές ανίχνευσης και είναι σε θέση να προσδιορίζει βαρέα μέταλλα όπως: κάδμιο (Cd), Μόλυβδο (Pb), Aρσενικό (As), Χρώμιο (Cr), Χαλκό (Cu), Ψευδάργυρο (Zn) κ.λπ.

Επισκεφθείτε μας

Τ.Ε.Ι Δυτικής Ελλάδας

Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής 

Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων

Εργαστήριo Εδαφολογίας 

Θεοδωροπούλου Τέρμα, T.K. 27200, Campus Αμαλιάδα.

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

Ο εκσυγχρονισμός των Ελλήνων αγροτών είναι καθαρά θέμα ενημέρωσης. Περισσότερα...

Συνδεθείτε μαζί μας

Παρακολουθείστε τη δραστηριότητά μας μέσα από τις ακόλουθες πηγές:

Facebook

Επί τω έργω

επί τω έργω 1 επί τω έργω 2 επί τω έργω 3 επί τω έργω 4
You are here: Home ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Ανίχνευση Βαρέων Μετάλλων