Φυλλοδιαγνωστική

Η φυλλοδιαγνωστική είναι μια διαδικασία για τον προσδιορισμό της συγκέντρωσης των θρεπτικών στοιχείων στα φύλλα που αντανακλά τη διατροφική κατάσταση της καλλιέργειας.

Η ανάλυση των φύλλων μπορεί να υποδείξει την ύπαρξη διατροφικών προβλημάτων και να προλάβει την εμφάνιση των συμπτωμάτων ανεπάρκειας ενός ή περισσοτέρων θρεπτικών στοιχείων (τροφοπενίες).

Η ερμηνεία της ανάλυσης του εδάφους μας επιτρέπει την εκτίμηση των αναγκών σε λίπασμα, αλλά δεν μας επιτρέπει να αξιολογήσουμε την αποτελεσματικότητα της πρόσληψης των θρεπτικών συστατικών για να εξασφαλιστεί η βέλτιστη ανάπτυξη και η παραγωγικότητα της καλλιέργειας. Με άλλα λόγια μπορεί η ανάλυση του εδάφους να μας δείξει ότι υπάρχει επάρκεια των θρεπτικών στοιχείων στο έδαφος, αλλά εξαιτίας κάποιας δέσμευσης τα φυτά να μην μπορούν να τα προσλάβουν.

Σχεδόν πάντα , οι παραγωγοί διαπιστώνουν ότι τα χρήματα που δαπανώνται για φυλλοδιαγνωστική τους επιστρέφονται πολλαπλάσια εξ αιτίας της μείωσης του κόστους των λιπασμάτων , της αυξημένης αποδοτικότητας και της βελτίωσης της ποιότητας των προϊόντων που παράγουν.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερρες πληροφορίες σε σχέση με τη σωστή δειγματοληψία παντώντας εδώ, ενώ οι αναλύσεις που παρέχει το εργαστήριό μας παρουσιάζονται στη συνέχεια:

P1 Άζωτο (%)
P2 Νιτρικό άζωτο (ppm)
P3 Φώσφορος (%)
P4 Κάλιο (%)
P5 Ασβέστιο (%)
P6 Μαγνήσιο (%)
P7 Νάτριο (%)
P8 Χλώριο (%)
P9 Ψευδάργυρος (ppm)
P10 Μαγγάνιο (ppm)
P11 Σίδηρος (ppm)
P12 Χαλκός (ppm)
P13 Βόριο (ppm)