Ανάλυση Νερού

Το εργαστήριο με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό που διαθέτει είναι σε θέση να παρέχει ένα μεγάλο εύρο αναλύσεων νερού.

Οι αναλύσεις που είναι διαθέσιμες αυτή τη στιγμή είναι οι ακόλουθες:

  ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ –  ΣΤΟΙΧΕΙΩN
Ν1 Χρώμα (Colour)
Ν2 Θολότητα (Turbidity)
Ν3 Θερμοκρασία (T)
Ν4 Ειδική ηλεκτρική αγωγιμότητα (E.C.)
Ν5 pH
Ν6 Δυναμικό οξειδοαναγωγής (Redox)
Ν7 Διαλυμένο οξυγόνο (D.O.)
Ν8 Χημικά απαιτούμενο οξυγόνο (C.O.D.)
Ν9 Βιοχημικά απαιτούμενο οξυγόνο (B.O.D.)
Ν10 Ολικός οργανικός άνθρακας (T.O.C.)
N11 Ολικά διαλυμένα στερεά (TDS)
Ν12 Ολικά αιωρούμενα στερεά (TSS)
Ν13 Ολική σκληρότητα, μόνιμη σκληρότητα, παροδική σκληρότητα (Hardness)
Ν14 Αλκαλικότητα (Alkalinity)
Ν15 Ασβέστιο (Ca2+)
Ν16 Μαγνήσιο (Mg2+)
Ν17 Νάτριο (Na+)
Ν18 Κάλιο (K+)
Ν29 Όξινα ανθρακικά ιόντα (HCO­3-)
Ν20 Χλωριόντα (Cl-)
Ν21 Θειϊκά (SO42-)
Ν22 Νιτρικά (NO3-)
Ν23 Νιτρώδη (NO2-)
Ν24 Αμμωνιακά (NH4+)
Ν25 Φωσφορικά (PO43-)
Ν26 Φθοριούχα (F-)
Ν27 Κυανούχα (CN-)
Ν28 Χλώριο ελεύθερο (Cl2)
Ν29 Ολικές Φαινόλες (Total Phenols)
  ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
Ν30 Αργίλιο (Al)
Ν31 Άργυρος (Ag)
Ν32 Αρσενικό (As)
Ν33 Βανάδιο (V)
Ν34 Βάριο (Ba)
Ν35 Βόριο (Β)
Ν36 Κάδμιο (Cd)
Ν37 Μαγγάνιο (Mn)
Ν38 Μόλυβδος (Pb)
Ν39 Νικέλιο (Ni)
Ν40 Πυρίτιο (Si)
Ν41 Σίδηρος (Fe)
Ν42 Υδράργυρος (Hg)
Ν43 Χαλκός (Cu)
Ν44 Χρώμιο (Cr)
Ν45 Χρώμιο εξασθενές (Cr+6)
Ν46 Ψευδάργυρος (Zn)
  ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
Ν47 Total coliforms
Ν48 Escherichia coli
Ν49 Enterococcus
  ΒΑΣΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
Ν50 EC, pH, TDS, Hardness, Alkalinty, Ca2+, Mg2+, Na+, K+, HCO3-, Cl-, SO42-‑, NO3-, NO2-, NH4+, PO43-
Ν51 Cr6+
Ν52 As, Ba, B, Cd, Cu, Cr, Fe, Mn, Ni, Zn
Ν53 Total Coliforms, Escherichia Coli, Enterococcus
  ΒΑΣΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ
Ν54 EC, pH, TDS, Hardness, Alkalinty, Ca2+, Mg2+ , Na+, K+, HCO3-, Cl-, SO42-‑, PO43-
Ν55 EC, pH, Hardness, Cl-, NO3-, NO2-, NH4+
  ΒΑΣΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΝΕΡΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ
Ν56 EC, pH, TDS, Hardness, Alkalinty, Cl2, Total Phenols, Total Coliforms, Escherichia Coli, Enterococcus