Εργαστήριο Εδαφολογίας - Εφαρμογές Νέων Τεχνολογιών στη Γεωργία

  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • RSSFacebookTwitter

Ποιοτικός Έλεγχος

Το εργαστήριο Εδαφολογίας με το σύγχρονο εξοπλισμό του και τη συνδρομή εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, έχει τη δυνατότητα να διενεργεί ποιοτικούς ελέγχους στο έδαφος, το νερό και τους φυτικούς ιστούς, υποστηρίζοντας έτσι τόσο την ερευνητική και εκπαιδευτική του δραστηριότητα, όσο και την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών σε όλα τα στάδια της γεωργικής παραγωγής και σύμφωνα με τα συστήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης των καλλιεργειών. Συγκεκριμένα το εργαστήριο διενεργεί:

  • Ποιοτικό έλεγχο του εδάφους
  • Ποιοτικό έλεγχο του νερού άρδευσης
  • Ποιοτικό έλεγχο – θρεπτική κατάσταση των φυτών των καλλιεργειών (Φυλλοδιαγνωστική)
  • Ποιοτικό έλεγχο για παρουσία βαρέων μετάλλων στο έδαφος, το νερό άρδευσης και τα φυτά.
  • Ποιοτικό έλεγχο για την παρουσία παθογόνων μικροβίων στο νερό άρδευσης.

Επισκεφθείτε μας

Τ.Ε.Ι Δυτικής Ελλάδας

Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής 

Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων

Εργαστήριo Εδαφολογίας 

Θεοδωροπούλου Τέρμα, T.K. 27200, Campus Αμαλιάδα.

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

Ο εκσυγχρονισμός των Ελλήνων αγροτών είναι καθαρά θέμα ενημέρωσης. Περισσότερα...

Συνδεθείτε μαζί μας

Παρακολουθείστε τη δραστηριότητά μας μέσα από τις ακόλουθες πηγές:

Facebook

Επί τω έργω

επί τω έργω 1 επί τω έργω 2 επί τω έργω 3 επί τω έργω 4
You are here: Home ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ