Νέες Τεχνολογίες στον Αγροτικό Τομέα

Η ραγδαία εξέλιξη των νέων τεχνολογιών και η εισαγωγή τους στην καθημερινότητά μας έχει αλλάξει, τόσο τον τρόπο με τον οποίο ζούμε, όσο και τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε.

Το εργαστήριο Εδαφολογίας & Αρδεύσεων δίνοντας έμφαση στις Εφαρμογές Νέων Τεχνολογιών στη Γεωργία έχει κινηθεί έντονα τα τελευταία χρόνια στον τομέα των νέων τεχνολογιών, καθώς βαθιά πίστη όλων των επιστημονικών συνεργατών και μελών του εργαστηρίου είναι ότι ο εκσυγχρονισμός των Ελλήνων αγροτών και η άμεση αξιοποίηση από αυτούς των νέων τεχνολογιών είναι καθαρά θέμα ενημέρωσης.

Στα πλαίσια αυτά το εργαστήριο είναι σε θέση να προσφέρει στους αγρότες μία σειρά υπηρεσιών όπως: