Λύσεις για Φορητές Συσκευές

Σε παγκόσμιο επίπεδο αναπτύσσεται πληθώρα εφαρμογών για φορητές συσκευές (mobile applications) για τη νέα γενιά τηλεφώνων (smartphones), καθώς και για tablets.

Τα smartphones πλέον αποτελούν απαραίτητο gadget για πολλούς χρήστες σε όλο τον κόσμο. Με δεδομένη την προτίμηση των χρηστών στις τεχνολογικές καινοτομίες που χαρακτηρίζονται από αξιοπιστία και ποιότητα, επιβάλλεται οι επαγγελματίες να αξιοποιήσουν το ρεύμα που δημιουργείται για τις εφαρμογές σε φορητές συσκευές, και να επωφεληθούν σε όσο το δυνατό μεγαλύτερο βαθμό από τις δυνατότητες που αυτές προσφέρουν.

Το Εργαστήριο Εδαφολογίας & Αρδεύσεων εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα έχει αναπτύξει εξειδικευμένες εφαρμογές για φορητές συσκευές με στόχευση στον Αγροτικό Τομέα.

Το εξειδικευμένο προσωπικό του εργαστηρίου αναλαμβάνει την ανάπτυξη εφαρμογών για smartphones, tablets και άλλες φορητές συσκευές, οι οποίες θα μπορούσαν να καλύψουν, είτε τις καθημερινές εργασιακές ανάγκες, είτε να αποτελέσουν τη βάση για την προώθηση των υπηρεσιών στο ευρύ κοινό.

Όσον αφορά τις Διαδικτυακές Εφαρμογές, η ανάπτυξη τέτοιων εφαρμογών για φορητές συσκευές προσφέρει πολλές δυνατότητες. Το Εργαστήριο είναι σε θέση να προσαρμόσει τις ήδη υπάρχουσες ιστοσελίδες της επιχείρησης, του παραγωγού κλπ, ειδικά για smartphones. Υπάρχει επίσης λογισμικό διεπαφής διαθέσιμο για τη μεταφορά δεδομένων και πολλά άλλα εξειδικευμένα εργαλεία.

Τα smartphones προσφέρουν ένα εξαιρετικά γόνιμο περιβάλλον για τη δημιουργία νέων εφαρμογών για την κάλυψη αναγκών της καθημερινότητας. Οποιαδήποτε επιχειρηματική εφαρμογή μπορεί να βρει λύση μέσω ενός mobile application, το οποίο σχεδιάζεται ειδικά επάνω στις ανάγκες της επιχείρησης.

Ενδεικτικά, ορισμένες επιχειρηματικές ανάγκες που βρίσκουν λύση μέσω εφαρμογών σε φορητές συσκευές είναι: