Εργαστήριο Εδαφολογίας - Εφαρμογές Νέων Τεχνολογιών στη Γεωργία

  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • RSSFacebookTwitter

Μονάδα GIS

Η Μονάδα GIS αποτελεί οργανωμένη συλλογή εξοπλισμού, λογισμικού και γεωγραφικών πληροφοριών, με δραστηριότητες στα πεδία της χαρτογράφησης, των μετρήσεων, της διαχείρισης, της παρακολούθησης και της προσομοίωσης.

Μέσω της Μονάδας GIS επιτυγχάνεται η οργάνωση και ο χειρισμός των γεωγραφικών πληροφοριών, με σκοπό τη σύνθεση και την εφαρμογή της γνώσης για την λήψη αποφάσεων και την επίλυση γεωγραφικών προβλημάτων.

Η Μονάδα GIS του Εργαστηρίου Εδαφολογίας & Αρδεύσεων παρέχει υπηρεσίες όπως:

  • Χωρική ανάλυση δεδομένων και παραγωγή θεματικών χαρτών (Εικόνα 1)
  • Ανάπτυξη διαδραστικών online εφαρμογών χαρτογραφίας (Web - GIS), οι οποίες βασίζονται στο λογισμικό ανοικτού κώδικα GeoServer και μπορούν να προσαρμοστούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις των χρηστών
  • Αποτύπωση εκτάσεων κατά ΕΓΣΑ87 ή WGS84
  • Εφαρμογές της Οδηγίας 2007/2/ΕΚ, για τη δημιουργία υποδομής χωρικών πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (Inspire)
  • Δημιουργία και επεξεργασία μεταδεδομένων σε σύνολα χωρικών δεδομένων, σύμφωνα με το ISO-19139.
  • Εξειδικευμένη εκπαίδευση χρηστών, προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις των εφαρμογών τους.
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών.

Εικόνα 1: Παράδειγμα δημιουργίας θεματικού χάρτη

Επισκεφθείτε μας

Τ.Ε.Ι Δυτικής Ελλάδας

Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής 

Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων

Εργαστήριo Εδαφολογίας 

Θεοδωροπούλου Τέρμα, T.K. 27200, Campus Αμαλιάδα.

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

Ο εκσυγχρονισμός των Ελλήνων αγροτών είναι καθαρά θέμα ενημέρωσης. Περισσότερα...

Συνδεθείτε μαζί μας

Παρακολουθείστε τη δραστηριότητά μας μέσα από τις ακόλουθες πηγές:

Facebook

Επί τω έργω

επί τω έργω 1 επί τω έργω 2 επί τω έργω 3 επί τω έργω 4
You are here: Home ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Μονάδα GIS