Εργαστήριο Εδαφολογίας - Εφαρμογές Νέων Τεχνολογιών στη Γεωργία

  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • RSSFacebookTwitter

Ψηφιακή Υποστήριξη σε Εκθέσεις

Η επιστημονική ομάδα του Εργαστηρίου Εδαφολογίας  είναι σε θέση να υποστηρίξει ηλεκτρονικά τo σύνολο της προβολής αγροτικών προϊόντων σε εκθέσεις.

Μπορεί να παρέχει υπηρεσίες:

  • Προβολής στο Διαδίκτυο,
  • Προβολής σε Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης,
  • Ηλεκτρονικής Προβολής στο χώρο της έκθεσης μέσω εφαρμογής ψηφιακής σήμανσης.

Με τον όρο ψηφιακή σήμανση αναφερόμαστε σε μια μορφή ηλεκτρονικής προβολής της πληροφορίας, διαφήμισης και άλλων μηνυμάτων. Ψηφιακά σημεία προβολής (όπως οθόνες LCD, LED, πλάσμα ή βίντεο-προβολείς) βρίσκονται σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους, όπως εκθέσεις, καταστήματα λιανικής πώλησης και κτίρια εταιρειών. Βασικός στόχος των προβαλλόμενων μηνυμάτων είναι να προβληθούν τα συγκεκριμένα διαφημιστικού, και όχι μόνο, τύπου μηνύματα σε προκαθορισμένα σημεία και σε προκαθορισμένο χρόνο.

Τα οφέλη της ψηφιακής σήμανσης, σε σχέση με παραδοσιακά μέσα, είναι προφανή και γίνονται αντιληπτά άμεσα. Η ψηφιακή σήμανση επιλέγεται σε χώρους που η εναλλαγή της πληροφορίας είναι σημαντική, το ψηφιακό περιεχόμενο είναι προφανέστατα πολύ πιο εύκολα διαχειρίσιμο και δημιουργείται έτσι η δυνατότητα δημιουργίας ειδικού σεναρίου λειτουργίας της ψηφιακής προβολής, γεγονός που αποτελεί ένα σημαντικό πλεονέκτημα χωροχρονικής προδιαγραφής του σεναρίου λειτουργίας. Επίσης, είναι σημαντικό να τονισθεί ότι με τα ψηφιακά μέσα προβολής υπάρχει η δυνατότητα προβολής κινούμενης εικόνας (βίντεο) και τα μηνύματα δύνανται να προσαρμοσθούν στο περιβαλλοντικό πλαίσιο εγκατάστασής τους, να προσαρμόζεται το ψηφιακό περιβάλλον λαμβάνοντας υπόψη το είδος του κοινού, τους χρωματικούς συνδυασμούς και γενικότερα αυτό που ονομάζουμε περιβάλλον εγκατάστασης της ψηφιακής σήμανσης. Σε κάθε περίπτωση, και αυτό είναι που ενδιαφέρει περισσότερο, η ψηφιακή σήμανση προσφέρει καλύτερη συνάρτηση επιστροφής της επένδυσης, συγκρινόμενη πάντα με προωθητικά/διαφημιστικά μέσα παλαιού τύπου.

Επισκεφθείτε μας

Τ.Ε.Ι Δυτικής Ελλάδας

Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής 

Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων

Εργαστήριo Εδαφολογίας 

Θεοδωροπούλου Τέρμα, T.K. 27200, Campus Αμαλιάδα.

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

Ο εκσυγχρονισμός των Ελλήνων αγροτών είναι καθαρά θέμα ενημέρωσης. Περισσότερα...

Συνδεθείτε μαζί μας

Παρακολουθείστε τη δραστηριότητά μας μέσα από τις ακόλουθες πηγές:

Facebook

Επί τω έργω

επί τω έργω 1 επί τω έργω 2 επί τω έργω 3 επί τω έργω 4
You are here: Home ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Ψηφιακή Υποστήριξη σε Εκθέσεις