Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Το Εργαστήριο Εδαφολογίας & Αρδεύσεων ως εξειδικευμένη επιστημονική μονάδα, παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες με σύγχρονες τεχνικές και εφαρμογές που αφορούν ιδιαίτερα ζητήματα όπως: