Καινοτόμες Καλλιέργειες

Το Εργαστήριο Εδαφολογίας & Αρδεύσεων διαθέτει εξειδικευμένη τεχνογνωσία και εμπειρία  σε καινοτόμες μορφές εναλλακτικής καλλιέργειας και παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες για κάθετη υποστήριξη του παραγωγού όπως: