Εδαφολογικοί Χάρτες

Οι ψηφιακοί εδαφολογικοί χάρτες συμβάλουν σημαντικά στη μείωση του κόστους παραγωγής, μέσω της λελογισμένης χρήσης λιπασμάτων, στη βελτίωση της ασφάλειας των αγροτικών προϊόντων, αλλά και στη σωστή επιλογή της κατάλληλης καλλιέργειας για κάθε περιοχή. Οι ψηφιακοί χάρτες έχουν τη δυνατότητα ανάρτησης στο διαδίκτυο και επομένως άμεση πρόσβαση από τους ενδιαφερόμενους παρέχοντας σημαντική πληροφόρηση για τη σύνθεση των εδαφών από πλευράς θρεπτικών στοιχείων, βαρέων μετάλλων και ποιότητας των αρδευτικών υδάτων.

Με τους ψηφιακούς χάρτες τόσο οι αγρότες όσο και οι γεωπόνοι είναι σε θέση να γνωρίζουν τη σύνθεση των κατά τόπους καλλιεργήσιμων εκτάσεών τους, προκειμένου στη συνέχεια να χρησιμοποιήσουν λίπασμα και εδαφοβελτιωτικά προϊόντα ανάλογα με τις συγκεκριμένες ανάγκες. Με τους θεματικούς εδαφολογικούς χάρτες γίνεται πλέον γνωστή η οξύτητα των εδαφών (pH), τα θρεπτικά στοιχεία που περιέχουν (κάλιο, φώσφορος, βόριο κ.ά.), τα βαρέα μέταλλα (μόλυβδος, κάδμιο, χαλκός, ψευδάργυρος), αλλά και η ποιότητα του αρδευτικού νερού (αλατότητα, θρεπτικά στοιχεία, νιτρικά κ.ά.). Οι παραγωγοί έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν την κατάλληλη και οικονομικά συμφέρουσα καλλιέργεια, γνωρίζοντας την ποιότητα των εδαφών, άρα και το κόστος των λιπασμάτων και εδαφοβελτιωτικών που θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν.

Το Εργαστήριο Εδαφολογίας και Αρδεύσεων δραστηριοποιείται στη δημιουργία ψηφιακών εδαφολογικών χαρτών και δεδομένων μέσω της Μονάδας GIS που διαθέτει και ιδιαίτερα σε δράσεις όπως: