Εργαστήριο Εδαφολογίας - Εφαρμογές Νέων Τεχνολογιών στη Γεωργία

 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • RSSFacebookTwitter

Εδαφολογικοί Χάρτες

Οι ψηφιακοί εδαφολογικοί χάρτες συμβάλουν σημαντικά στη μείωση του κόστους παραγωγής, μέσω της λελογισμένης χρήσης λιπασμάτων, στη βελτίωση της ασφάλειας των αγροτικών προϊόντων, αλλά και στη σωστή επιλογή της κατάλληλης καλλιέργειας για κάθε περιοχή. Οι ψηφιακοί χάρτες έχουν τη δυνατότητα ανάρτησης στο διαδίκτυο και επομένως άμεση πρόσβαση από τους ενδιαφερόμενους παρέχοντας σημαντική πληροφόρηση για τη σύνθεση των εδαφών από πλευράς θρεπτικών στοιχείων, βαρέων μετάλλων και ποιότητας των αρδευτικών υδάτων.

Με τους ψηφιακούς χάρτες τόσο οι αγρότες όσο και οι γεωπόνοι είναι σε θέση να γνωρίζουν τη σύνθεση των κατά τόπους καλλιεργήσιμων εκτάσεών τους, προκειμένου στη συνέχεια να χρησιμοποιήσουν λίπασμα και εδαφοβελτιωτικά προϊόντα ανάλογα με τις συγκεκριμένες ανάγκες. Με τους θεματικούς εδαφολογικούς χάρτες γίνεται πλέον γνωστή η οξύτητα των εδαφών (pH), τα θρεπτικά στοιχεία που περιέχουν (κάλιο, φώσφορος, βόριο κ.ά.), τα βαρέα μέταλλα (μόλυβδος, κάδμιο, χαλκός, ψευδάργυρος), αλλά και η ποιότητα του αρδευτικού νερού (αλατότητα, θρεπτικά στοιχεία, νιτρικά κ.ά.). Οι παραγωγοί έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν την κατάλληλη και οικονομικά συμφέρουσα καλλιέργεια, γνωρίζοντας την ποιότητα των εδαφών, άρα και το κόστος των λιπασμάτων και εδαφοβελτιωτικών που θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν.

Το Εργαστήριο Εδαφολογίας και Αρδεύσεων δραστηριοποιείται στη δημιουργία ψηφιακών εδαφολογικών χαρτών και δεδομένων μέσω της Μονάδας GIS που διαθέτει και ιδιαίτερα σε δράσεις όπως:

 • Σύνταξη εδαφολογικών μελετών.
 • Έρευνα πεδίου για περιγραφή και ανάλυση των εδαφικών μονάδων.
 • Έρευνα πεδίου για περιγραφή και ανάλυση των χαρτογραφικών μονάδων.
 • Ερμηνεία των χαρτογραφικών μονάδων.
 • Ταξινόμηση και αξιολόγηση των χαρτογραφικών μονάδων.
 • Οργάνωση και διάχυση ψηφιακών γεωγραφικών πληροφοριών του αγροτικού τομέα.
 • Τεκμηρίωση και οργάνωση ψηφιακών χωρικών δεδομένων-Σχεδιασμός βάσης γεωγραφικών πληροφοριών.
 • Ψηφιοποίηση αναλογικών χωρικών δεδομένων και αναγωγή τους σε κοινό γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς.
 • Δημιουργία δικτυακών υποδομών και δημιουργία κόμβων πληροφόρησης στο διαδίκτυο για τη διάθεση των ψηφιακών δεδομένων σε κοινό και φορείς.
 • Επικαιροποίηση υφιστάμενων χαρτογραφικών υποβάθρων.
 • Ποιοτικός έλεγχος επικαιροποιημένων χαρτογραφικών υποβάθρων.

 

Επισκεφθείτε μας

Τ.Ε.Ι Δυτικής Ελλάδας

Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής 

Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων

Εργαστήριo Εδαφολογίας 

Θεοδωροπούλου Τέρμα, T.K. 27200, Campus Αμαλιάδα.

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

Ο εκσυγχρονισμός των Ελλήνων αγροτών είναι καθαρά θέμα ενημέρωσης. Περισσότερα...

Συνδεθείτε μαζί μας

Παρακολουθείστε τη δραστηριότητά μας μέσα από τις ακόλουθες πηγές:

Facebook

Επί τω έργω

επί τω έργω 1 επί τω έργω 2 επί τω έργω 3 επί τω έργω 4
You are here: Home ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Εδαφολογικοί Χάρτες