Εργαστήριο Εδαφολογίας - Εφαρμογές Νέων Τεχνολογιών στη Γεωργία

 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • RSSFacebookTwitter

Εκπαιδεύσεις

To Εργαστήριο Εδαφολογίας  λόγω της στελέχωσης και των συνεργασιών του, διαθέτει εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία σε προγράμματα εκπαίδευσης συναφή με όλα τα επί μέρους στάδια της αγροτικής παραγωγής. Τα προγράμματα εκπαίδευσης αποβλέπουν στην εισαγωγή νέων ιδεών, μεθόδων και τεχνικών σε όλα τα στάδια της αγροτικής παραγωγής με κεντρικό στόχο την καινοτομία και την εξωστρέφεια. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που οργανώνονται, καλύπτουν θεματικές ενότητες όπως:

 • Ανάλυση εδάφους και αξιολόγηση αποτελεσμάτων
 • Αειφορική και Βιολογική Γεωργία
 • Καινοτόμες Μορφές Καλλιέργειας
 • Βιολογικές Καλλιέργειες
 • Γεωργία Ακριβείας
 • Επιλογή καλλιέργειας με έμφαση στις τοπικές συνθήκες
 • Παραγωγή (Τεχνική υποστήριξη καλλιέργειας, Λίπανση, Άρδευση, Φυτοπροστασία, Καλλιεργητικές τεχνικές)
 • Ποιοτικός Έλεγχος Αγροτικών Προϊόντων
 • Νέες τεχνολογίες για βελτιστοποίηση καλλιεργητικών διαδικασιών
 • Προώθηση προϊόντων με ηλεκτρονικά μέσα

Οι εκπαιδεύσεις πραγματοποιούνται στην αίθουσα και στον αγρό, για αποτελεσματική κατανόηση των πρακτικών και τεχνικών σε σχέση με τη διαδικασία καλλιέργειας. Το σύνολο των εκπαιδεύσεων υποστηρίζεται με ηλεκτρονικά μέσα (πλατφόρμα e-learning), ενώ το εκπαιδευτικό υλικό (παρουσιάσεις, εκπαιδευτικά video, εγχειρίδια ορθών πρακτικών, ζωντανές παρουσιάσεις κ.λπ.) παρέχεται και μέσω του διαδικτύου. Το εργαστήριο διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία και τις εγκαταστάσεις που απαιτούνται για την εφαρμογή νέων τεχνολογιών,  την ορθή επιλογή καλλιέργειας, την ανάλυση των εδαφοϋδατικών συνθηκών, την τεχνική υποστήριξη της καλλιέργειας, τη βελτιστοποίηση των καλλιεργητικών διαδικασιών μέσω φορητών συσκευών και αισθητηρίων, τον σχεδιασμό δικτύων άρδευσης και τη βέλτιστη αξιοποίηση νερού, την παρουσία και προώθηση προϊόντων στον παγκόσμιο ιστό και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην αξιοποίηση ηλεκτρονικού εμπορίου και τις ηλεκτρονικές καμπάνιες.
Αντικειμενικός στόχος της εκπαιδευτικής μονάδας του εργαστηρίου είναι οι εκπαιδευόμενοι μετά την ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης τους να έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες δεξιότητες και γνώσεις ώστε να είναι ικανοί να διαχειριστούν την παραγωγική δραστηριότητα είτε σε επίπεδο ίδρυσης της δικής τους επιχείρησης, είτε σε επίπεδο εργασίας σε επιχειρήσεις του κλάδου.Επισκεφθείτε μας

Τ.Ε.Ι Δυτικής Ελλάδας

Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής 

Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων

Εργαστήριo Εδαφολογίας 

Θεοδωροπούλου Τέρμα, T.K. 27200, Campus Αμαλιάδα.

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

Ο εκσυγχρονισμός των Ελλήνων αγροτών είναι καθαρά θέμα ενημέρωσης. Περισσότερα...

Συνδεθείτε μαζί μας

Παρακολουθείστε τη δραστηριότητά μας μέσα από τις ακόλουθες πηγές:

Facebook

Επί τω έργω

επί τω έργω 1 επί τω έργω 2 επί τω έργω 3 επί τω έργω 4