Εργαστήριο Εδαφολογίας - Εφαρμογές Νέων Τεχνολογιών στη Γεωργία

 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • RSSFacebookTwitter

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Το Εργαστήριο Εδαφολογίας & Αρδεύσεων ως εξειδικευμένη επιστημονική μονάδα, παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες με σύγχρονες τεχνικές και εφαρμογές που αφορούν ιδιαίτερα ζητήματα όπως:

 • Αύξηση της αγροτικής παραγωγής και μείωσης του κόστους παραγωγής
 • Ελάττωση της χημικής ρύπανσης
 • Σύνταξη εδαφολογικών χαρτών με χρήση Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων με σκοπό την ενιαία διαχείριση των καλλιεργούμενων εδαφικών πόρων και εφαρμογή παρόμοιων γεωργικών επεμβάσεων.
 • Προσδιορισμός των αναγκών σε νερό των κυριοτέρων καλλιεργειών
 • Αξιολόγηση και βελτίωση των σύγχρονων συστημάτων άρδευσης (σταγόνες, μικρο-εκτοξευτήρες κλπ).
 • Σχεδιασμός και εφαρμογή σύγχρονων συστημάτων άρδευσης
 • Χορήγηση αδειών χρήσης νερού άρδευσης.
 • Μελέτη των σχέσεων φυτού – νερού – εδάφους και των μηχανισμών αντοχής στην ξηρασία.
 • Δυνατότητα χρήσης υποβαθμισμένων νερών άρδευσης (αλατούχων, υγρών αποβλήτων, ρυπασμένων με βαρέα μέταλλα) για γεωργική παραγωγή.
 • Αντοχή των καλλιεργειών στην αλατότητα.
 • Σχεδιασμό, συντήρηση και λειτουργία έργων αξιοποίησης των εδαφών όπως μεγάλα αρδευτικά και στραγγιστικά συλλογικά δίκτυα.
 • Καταγραφή της διάβρωσης και της ερημοποίησης και ανάληψη δράσεων για την καταπολέμησή τους
 • Επίδραση της αλλαγής του μικροκλίματος στα καλλιεργούμενα φυτά.
 • Ορθολογική εφαρμογή λιπάνσεων στις γεωργικές καλλιέργειες με τη βοήθεια της φυλλοδιαγνωστικής.
 • Διαφυλλική λίπανση των καλλιεργειών – περιορισμός της χρήσης των λιπασμάτων.
 • Εφαρμογή νέων τεχνολογιών στην εδαφολογία και τις αρδεύσεις.
 • Εγκατάσταση καινοτόμων καλλιεργειών
 • Εξεύρεση νέων αγορών
 • Χρηματοδοτήσεις έργων και υπηρεσιών
 • Πιστοποίηση και ποιοτικός έλεγχος αγροτικών προϊόντων.

 

Επισκεφθείτε μας

Τ.Ε.Ι Δυτικής Ελλάδας

Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής 

Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων

Εργαστήριo Εδαφολογίας 

Θεοδωροπούλου Τέρμα, T.K. 27200, Campus Αμαλιάδα.

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

Ο εκσυγχρονισμός των Ελλήνων αγροτών είναι καθαρά θέμα ενημέρωσης. Περισσότερα...

Συνδεθείτε μαζί μας

Παρακολουθείστε τη δραστηριότητά μας μέσα από τις ακόλουθες πηγές:

Facebook

Επί τω έργω

επί τω έργω 1 επί τω έργω 2 επί τω έργω 3 επί τω έργω 4
You are here: Home ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ