Εργαστήριο Εδαφολογίας - Εφαρμογές Νέων Τεχνολογιών στη Γεωργία

Το εργαστήριο Εδαφολογίας  βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας (Campus Αμαλιάδας) και πραγματοποιεί αναλύσεις σε επιλεγμένες φυσικές και χημικές ιδιότητες του εδάφους, των φυτών, του νερού άρδευσης και των γεωργικών αποβλήτων προς υποστήριξη της ερευνητικής του δραστηριότητας και της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Στο εργαστήριο Εδαφολογίας  μπορούν να έχουν πρόσβαση για εργαστηριακές αναλύσεις μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, κυβερνητικοί φορείς, δήμοι και γενικότερα επιχειρήσεις ή άτομα που δραστηριοποιούνται ή αναζητούν πληροφόρηση σε σχετικά αντικείμενα.

Τo Εργαστήριο Εδαφολογίας έχει σκοπό: