Εργαστηριακή Υποδομή

Το Εργαστήριο Εδαφολογίας & Αρδεύσεων διαθέτει την παρακάτω υποδομή: