Εργαστήριο Εδαφολογίας - Εφαρμογές Νέων Τεχνολογιών στη Γεωργία

 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • RSSFacebookTwitter

Εργαστηριακή Υποδομή

Το Εργαστήριο Εδαφολογίας & Αρδεύσεων διαθέτει την παρακάτω υποδομή:

 • Φασματοφωτόμετρο επαγωγικού πλάσματος (ICP-AES).
 • Αυτόματο φωτομετρικό αναλυτή για τον προσδιορισμό ανιόντων σε υδατικά διαλύματα.
 • Φασματοφωτόμετρο ατομικής απορρόφησης με φούρνο γραφίτη και γεννήτρια υδριδίων.
 • Φασματοφωτόμετρο FTIR.
 • Φασματοφωτόμετρο UV-VIS-NIR με θάλαμο σφαίρας ολοκλήρωσης για λήψη φασμάτων ανάκλασης.
 • Φλογοφωτόμετρο οίκου Sherwood Scientific.
 • Συσκευή χώνευσης δειγμάτων με μικροκύματα.
 • Συσκευή μέτρησης ολικού αζώτου κατά Kjeldahl του οίκου Velp Scientific.
 • Αυτόματο αναλυτή ολικού οργανικού/ανόργανου άνθρακα και θείου.
 • Όργανα μέτρησης pH και ηλεκτρικής αγωγιμότητας.
 • Συσκευή μέτρησης ολικού ανθρακικού ασβεστίου στο έδαφος.
 • Βοηθητικό εργαστηριακό εξοπλισμό (πυριαντήρια, ζυγοί, ζυγοί υγρασίας, αναλυτικοί ζυγοί, εδαφολήπτες, συσκευή παραγωγής υπερκάθαρου νερού, επωαστικοί θάλαμοι)
 • Εργαστηριακοί χώροι εξοπλισμένοι με πάγκους και λοιπές βασικές υποδομές χημικού εργαστηρίου.

Επισκεφθείτε μας

Τ.Ε.Ι Δυτικής Ελλάδας

Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής 

Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων

Εργαστήριo Εδαφολογίας 

Θεοδωροπούλου Τέρμα, T.K. 27200, Campus Αμαλιάδα.

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

Ο εκσυγχρονισμός των Ελλήνων αγροτών είναι καθαρά θέμα ενημέρωσης. Περισσότερα...

Συνδεθείτε μαζί μας

Παρακολουθείστε τη δραστηριότητά μας μέσα από τις ακόλουθες πηγές:

Facebook

Επί τω έργω

επί τω έργω 1 επί τω έργω 2 επί τω έργω 3 επί τω έργω 4
You are here: Home ΣΧΕΤΙΚΑ Εργαστηριακή Υποδομή