Εργαστήριο Εδαφολογίας - Εφαρμογές Νέων Τεχνολογιών στη Γεωργία

 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • RSSFacebookTwitter

Νέες Τεχνολογίες στον Αγροτικό Τομέα

Η ραγδαία εξέλιξη των νέων τεχνολογιών και η εισαγωγή τους στην καθημερινότητά μας έχει αλλάξει, τόσο τον τρόπο με τον οποίο ζούμε, όσο και τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε.

Το εργαστήριο Εδαφολογίας & Αρδεύσεων δίνοντας έμφαση στις Εφαρμογές Νέων Τεχνολογιών στη Γεωργία έχει κινηθεί έντονα τα τελευταία χρόνια στον τομέα των νέων τεχνολογιών, καθώς βαθιά πίστη όλων των επιστημονικών συνεργατών και μελών του εργαστηρίου είναι ότι ο εκσυγχρονισμός των Ελλήνων αγροτών και η άμεση αξιοποίηση από αυτούς των νέων τεχνολογιών είναι καθαρά θέμα ενημέρωσης.

Στα πλαίσια αυτά το εργαστήριο είναι σε θέση να προσφέρει στους αγρότες μία σειρά υπηρεσιών όπως:

 

Εργαστηριακή Υποδομή

Το Εργαστήριο Εδαφολογίας & Αρδεύσεων διαθέτει την παρακάτω υποδομή:

 • Φασματοφωτόμετρο επαγωγικού πλάσματος (ICP-AES).
 • Αυτόματο φωτομετρικό αναλυτή για τον προσδιορισμό ανιόντων σε υδατικά διαλύματα.
 • Φασματοφωτόμετρο ατομικής απορρόφησης με φούρνο γραφίτη και γεννήτρια υδριδίων.
 • Φασματοφωτόμετρο FTIR.
 • Φασματοφωτόμετρο UV-VIS-NIR με θάλαμο σφαίρας ολοκλήρωσης για λήψη φασμάτων ανάκλασης.
 • Φλογοφωτόμετρο οίκου Sherwood Scientific.
 • Συσκευή χώνευσης δειγμάτων με μικροκύματα.
 • Συσκευή μέτρησης ολικού αζώτου κατά Kjeldahl του οίκου Velp Scientific.
 • Αυτόματο αναλυτή ολικού οργανικού/ανόργανου άνθρακα και θείου.
 • Όργανα μέτρησης pH και ηλεκτρικής αγωγιμότητας.
 • Συσκευή μέτρησης ολικού ανθρακικού ασβεστίου στο έδαφος.
 • Βοηθητικό εργαστηριακό εξοπλισμό (πυριαντήρια, ζυγοί, ζυγοί υγρασίας, αναλυτικοί ζυγοί, εδαφολήπτες, συσκευή παραγωγής υπερκάθαρου νερού, επωαστικοί θάλαμοι)
 • Εργαστηριακοί χώροι εξοπλισμένοι με πάγκους και λοιπές βασικές υποδομές χημικού εργαστηρίου.

Επιστημονική Υποστήριξη

Είναι σημαντική η επιστημονική υποστήριξη σε όλα τα στάδια μιας σύγχρονης καλλιέργειας. Μετρήσεις θα πρέπει να γίνονται συνεχώς ώστε να εξασφαλιστεί το αποτέλεσμα.

Νέες Τεχνολογίες

Οι νέες τεχνολογίες μπορούν πλέον να συμβάλλουν αποτελεσματικά, τόσο στην καλλιέργεια, όσο και στην προώθηση και πώληση αγροτικών προϊόντων.

Υπηρεσίες

 
 

Επισκεφθείτε μας

Τ.Ε.Ι Δυτικής Ελλάδας

Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής 

Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων

Εργαστήριo Εδαφολογίας 

Θεοδωροπούλου Τέρμα, T.K. 27200, Campus Αμαλιάδα.

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

Ο εκσυγχρονισμός των Ελλήνων αγροτών είναι καθαρά θέμα ενημέρωσης. Περισσότερα...

Συνδεθείτε μαζί μας

Παρακολουθείστε τη δραστηριότητά μας μέσα από τις ακόλουθες πηγές:

Facebook

Επί τω έργω

επί τω έργω 1 επί τω έργω 2 επί τω έργω 3 επί τω έργω 4
You are here: Home Το Εργαστήριο