Εργαστήριο Εδαφολογίας - Εφαρμογές Νέων Τεχνολογιών στη Γεωργία

 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • RSSFacebookTwitter

Εργαστήριο Εδαφολογίας

Το εργαστήριο Εδαφολογίας  βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας (Campus Αμαλιάδας) και πραγματοποιεί αναλύσεις σε επιλεγμένες φυσικές και χημικές ιδιότητες του εδάφους, των φυτών, του νερού άρδευσης και των γεωργικών αποβλήτων προς υποστήριξη της ερευνητικής του δραστηριότητας και της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Στο εργαστήριο Εδαφολογίας  μπορούν να έχουν πρόσβαση για εργαστηριακές αναλύσεις μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, κυβερνητικοί φορείς, δήμοι και γενικότερα επιχειρήσεις ή άτομα που δραστηριοποιούνται ή αναζητούν πληροφόρηση σε σχετικά αντικείμενα.

Περισσότερα...

Ποιοτικός Έλεγχος

Το εργαστήριο Εδαφολογίας με το σύγχρονο εξοπλισμό του και τη συνδρομή εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, έχει τη δυνατότητα να διενεργεί ποιοτικούς ελέγχους στο έδαφος, το νερό και τους φυτικούς ιστούς, υποστηρίζοντας έτσι τόσο την ερευνητική και εκπαιδευτική του δραστηριότητα, όσο και την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών σε όλα τα στάδια της γεωργικής παραγωγής και σύμφωνα με τα συστήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης των καλλιεργειών. Συγκεκριμένα το εργαστήριο διενεργεί:

 • Ποιοτικό έλεγχο του εδάφους
 • Ποιοτικό έλεγχο του νερού άρδευσης
 • Ποιοτικό έλεγχο – θρεπτική κατάσταση των φυτών των καλλιεργειών (Φυλλοδιαγνωστική)
 • Ποιοτικό έλεγχο για παρουσία βαρέων μετάλλων στο έδαφος, το νερό άρδευσης και τα φυτά.
 • Ποιοτικό έλεγχο για την παρουσία παθογόνων μικροβίων στο νερό άρδευσης.

Εργαστήριο Εδαφολογίας - Εφαρμογές Νέων Τεχνολογιών στη Γεωργία

Το εργαστήριο Εδαφολογίας  βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας (Campus Αμαλιάδας) και πραγματοποιεί αναλύσεις σε επιλεγμένες φυσικές και χημικές ιδιότητες του εδάφους, των φυτών, του νερού άρδευσης και των γεωργικών αποβλήτων προς υποστήριξη της ερευνητικής του δραστηριότητας και της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Στο εργαστήριο Εδαφολογίας  μπορούν να έχουν πρόσβαση για εργαστηριακές αναλύσεις μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, κυβερνητικοί φορείς, δήμοι και γενικότερα επιχειρήσεις ή άτομα που δραστηριοποιούνται ή αναζητούν πληροφόρηση σε σχετικά αντικείμενα.

Τo Εργαστήριο Εδαφολογίας έχει σκοπό:

 • την παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε θέματα που αφορούν τις σχέσεις Εδάφους – Φυτού – Νερού για τη διατήρηση της αειφορίας στη Γεωργία και τη στήριξη της γεωργικής παραγωγής
 • την ερευνητική δραστηριότητα
 • την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών με σύγχρονες τεχνικές και εφαρμογές.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Το Εργαστήριο Εδαφολογίας & Αρδεύσεων ως εξειδικευμένη επιστημονική μονάδα, παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες με σύγχρονες τεχνικές και εφαρμογές που αφορούν ιδιαίτερα ζητήματα όπως:

 • Αύξηση της αγροτικής παραγωγής και μείωσης του κόστους παραγωγής
 • Ελάττωση της χημικής ρύπανσης
 • Σύνταξη εδαφολογικών χαρτών με χρήση Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων με σκοπό την ενιαία διαχείριση των καλλιεργούμενων εδαφικών πόρων και εφαρμογή παρόμοιων γεωργικών επεμβάσεων.
 • Προσδιορισμός των αναγκών σε νερό των κυριοτέρων καλλιεργειών
 • Αξιολόγηση και βελτίωση των σύγχρονων συστημάτων άρδευσης (σταγόνες, μικρο-εκτοξευτήρες κλπ).
 • Σχεδιασμός και εφαρμογή σύγχρονων συστημάτων άρδευσης
 • Χορήγηση αδειών χρήσης νερού άρδευσης.
 • Μελέτη των σχέσεων φυτού – νερού – εδάφους και των μηχανισμών αντοχής στην ξηρασία.
 • Δυνατότητα χρήσης υποβαθμισμένων νερών άρδευσης (αλατούχων, υγρών αποβλήτων, ρυπασμένων με βαρέα μέταλλα) για γεωργική παραγωγή.
 • Αντοχή των καλλιεργειών στην αλατότητα.
 • Σχεδιασμό, συντήρηση και λειτουργία έργων αξιοποίησης των εδαφών όπως μεγάλα αρδευτικά και στραγγιστικά συλλογικά δίκτυα.
 • Καταγραφή της διάβρωσης και της ερημοποίησης και ανάληψη δράσεων για την καταπολέμησή τους
 • Επίδραση της αλλαγής του μικροκλίματος στα καλλιεργούμενα φυτά.
 • Ορθολογική εφαρμογή λιπάνσεων στις γεωργικές καλλιέργειες με τη βοήθεια της φυλλοδιαγνωστικής.
 • Διαφυλλική λίπανση των καλλιεργειών – περιορισμός της χρήσης των λιπασμάτων.
 • Εφαρμογή νέων τεχνολογιών στην εδαφολογία και τις αρδεύσεις.
 • Εγκατάσταση καινοτόμων καλλιεργειών
 • Εξεύρεση νέων αγορών
 • Χρηματοδοτήσεις έργων και υπηρεσιών
 • Πιστοποίηση και ποιοτικός έλεγχος αγροτικών προϊόντων.

 

Επιστημονική Υποστήριξη

Είναι σημαντική η επιστημονική υποστήριξη σε όλα τα στάδια μιας σύγχρονης καλλιέργειας. Μετρήσεις θα πρέπει να γίνονται συνεχώς ώστε να εξασφαλιστεί το αποτέλεσμα.

Νέες Τεχνολογίες

Οι νέες τεχνολογίες μπορούν πλέον να συμβάλλουν αποτελεσματικά, τόσο στην καλλιέργεια, όσο και στην προώθηση και πώληση αγροτικών προϊόντων.

Υπηρεσίες

 
 

Επισκεφθείτε μας

Τ.Ε.Ι Δυτικής Ελλάδας

Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής 

Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων

Εργαστήριo Εδαφολογίας 

Θεοδωροπούλου Τέρμα, T.K. 27200, Campus Αμαλιάδα.

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

Ο εκσυγχρονισμός των Ελλήνων αγροτών είναι καθαρά θέμα ενημέρωσης. Περισσότερα...

Συνδεθείτε μαζί μας

Παρακολουθείστε τη δραστηριότητά μας μέσα από τις ακόλουθες πηγές:

Facebook

Επί τω έργω

επί τω έργω 1 επί τω έργω 2 επί τω έργω 3 επί τω έργω 4
You are here: Home Το Εργαστήριο